Hornehoof Weert

Tegenover het St. Jans Gasthuis in Weert wordt in opdracht van Wonen Limburg 89 appartementen gebouwt, groepswoningen voor dementerende clienten en ontmoetingsruimten. Natuursteen Bree werd hiervoor de opdracht gegeven om alle vensterbanken te voorzien .